מהם כישורים חברתייים רגשיים

.

מודלים

מודל CASEL

שבעת המשרתים של קיפלינג