בינה מלאכותית

​​

חלק מבוא - הכרת סקרץ'

שם המשחק: 'מופע השם שלי'

פיתוח משחק עם חוברת הדרכה דיגיטאלית או סרטון

חלק 3 - תכנות צד לקוח

 

משפטים אדיבים

you are my best friend

you are amazing

you are lovely

your hair looks great

I appreciate what you do

the pants look great on you

חלק 3 - תכנות צד לקוח

 

משפטים מרושעים

you smell

I do not like you

you are dumb

I hate you

you are useless

you are an idiot

משפטים אדיבים

you are my best friend

you are amazing

you are lovely

your hair looks great

I appreciate what you do

the pants look great on you

חלק 4 - תכנות רשת נוירונים

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה