מודל מופט

מודל מופט לשילוב טכנולוגיה חדשנית בהוראה, פותח על ידי שמיר יעוץ והדרכה.

השיטה

הלמידה היא בשיטה מעשית קונסטרוקטיביסטית המשלבת תוצרי ביניים רבים ותחושת הצלחה מתמדת. כבר במפגש הראשון יש תוצרים אשר "מדברים" אל התלמידים. בכיתות, הלמידה מתבצעת תוך לימוד אינדיבידואלי בקבוצה המאפשר לכל תלמיד להתקדם בקצב שלו. כך תלמיד מתקדם יותר יספיק יותר, וכל תלמיד יקבל את הזמן הדרוש לו להבנת החומר. הלימוד בקבוצה מאפשר לתלמידים לראות את התוצרים של תלמידים מתקדמים יותר ולשאוף גבוה.​ הלמידה האישית מתבצעת באמצעות חוברות אלקטרוניות המנחות צעד אחר צעד ומלוות בהסברים.

הפיתוח נעשה בסביבות תוכנה חדשניות. חלקן אינטרנטיות וחלקן תוכנות הניתנות להתקנה בבית. כל אחד עובד עם חוברת דיגיטלית בעברית שבה הנחיות ברורות המובילות צעד אחר צעד לפיתוח מוצלח. ישנן חוברות רבות ברמות קושי שונות וכולן מובילות לקבלת תוצר ממשי. בכיתת לימוד עומד לרשותם גם מורה להנחות ולעזור. בנוסף, חומרי הלימוד נגישים גם מהבית.

לאחר שהתלמידים מבינים את היכולות של הכלים איתם הם לומדים לעבוד, הם עוברים ללימוד ויישום מתקדם. בסיום הלמידה הם יכולים להמשיך לפתח בזמנם החופשי בבית מכיוון שאת הידע כבר רכשו.

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה