בדף זה הסברים למורים לעבודה מרחוק עם מערכת webex המומלצת על ידי משרד החינוך.

 

בין יתרונותיה:

  1. ללא עלות

  2. ללא מגבלת זמן שעור

  3. ללא צורך בחשבון תלמיד

  4. קישור (URL) אחד קבוע למורה

  5. צ'ט עם תלמידים

  6. שיתוף מסך המחשב של המורה

  7. שיתוף המשתתפים בוידאו

  8. התקנה קלה למורה

  9. תלמיד יכול להתחבר ללא התקנה

למידה מקוונת מרחוק

מדריך למורה

-4.1-

הצטרפות לשעור מקוון

ללא כל התקנה