top of page

סיכום תערוכה 2022

פיתוח משחקי מחשב ובניית בקרים

כותבים עלינו

על התערוכה

בעיר יבנה אנו שותפים לתוכנית פיתוח תוכנה בקרב כלל התלמידים ברוח "שיוויון הזדמנויות לכולם".

את הלימודים מקיימים במהלך שעות בית הספר. בתערוכה הציג כל בי"ס יסודי בעיר פרויקטי תוכנה אשר פיתחו התלמידים. הם הציגו את המשחק שיצרו, והסבירו למבקרים על התהליך שעברו ועל המיומנויות שרכשו במהלך השנה ובפרויקט עצמו.

האירוע התקיים באשכול הפיס יבנה בתאריך 17.05.2022 בנוכחות נציגי הרשות, מנהל חינוך, מנהלים, מורים, תלמידים והורים.

בשיתוף
משרד החינוך לוגו.png
שיה לוגו.png
bottom of page