מהי חשיבה חישובית?

בהתמודדות האנושית עם היום יום, אנו פוגשים בעיות מורכבות שניתן לפתור אותן באמצעות שפה, כלים ומיומנויות שמקורן מעולם מדעי המחשב. חשיבה חישובית (באנגלית Computational Thinking) היא אוסף תהליכי החשיבה הכרוכים בכך. היא הוכרזה על ידי ארגון ה-OECD כמיומנות מורכבת חשובה ביותר בעידן המודרני אשר כל מערכת חינוך צריכה להקנות לתלמידיה.

מכלול המיומנויות של החשיבה החישובית מתאים לתחומי חיים שונים ומקצועות לימוד רבים. כיום מקובל ללמד חשיבה חישובית במסגרת מדעי המחשב מכיוון שזו דרך המזמנת התמודדות עם אתגרים (בעיות) מורכבות רבות.

חשיבה חישובית מיומנויות - 1.jpg, חשיבה חישובית , חשיבה חשובית computational thinking , חשיבה מחשובית, חשיבה מיחשובית

דוגמאות ליישום חשיבה חישובית

חשיבה חישובית בתכנות

כיצד באות לידי ביטוי המיומנויות בתכנות משחק מחשב פשוט

תפיסה מערכתית ברשות

כיצד ניתן ליישם ברמת רשות

חשיבה חישובית ללא מחשב

כיצד באות לידי ביטוי המיומנויות בפתרון בעיה של שפה לא נאותה בבית הספר

מודל לוגי ליישום בית ספרי

כיצד ניתן ליישם בבית הספר

Image by Simeon Jacobson

חשיבה חישובית בחינוך

מימדי חשיבה חישובית

המחקר הבא מתאר את האספקטים השונים של החשיבה החישובית (מחברים ברנן ורזניק, 2012)

עתיד החינוך בשנת 2030

חשיבה חישובית הינה אחת מהמיומנויות המורכבות החשובות ביותר שעדיין לא נלמדות בבתיה"ס. (מחבר OECD, 2018)

קול קורא לבתי"ס למעבדה

בתש"פ פותח משרד החינוך מעבדת חשיבה חישובית כשלב ב' ליוזמה שלנו שהופעלה בהצלחה בשנים תשע"ח - תשע"ט בבאר שבע

חשיבה חישובית במדעים

מחקר המתאר את הפרקטיקטות השונות של החשיבה החישובית בהקשר של לימודי מדעים ומתמטיקה (מחברים ווינטרופ ושות' 2016)

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה