top of page

מהי חשיבה מחשובית?

בהתמודדות האנושית עם היום יום, אנו פוגשים בעיות מורכבות שניתן לפתור אותן באמצעות שפה, כלים ומיומנויות שמקורן מעולם מדעי המחשב. חשיבה מחשובית (באנגלית Computational Thinking) היא אוסף תהליכי החשיבה הכרוכים בכך. במסמך האייקוני "עתיד החינוך 2030" מצוין שמיומנויות אלה חשובות ביותר בעידן המודרני ושכל מערכת חינוך צריכה לללמד אותן.

מכלול המיומנויות של החשיבה המחשובית מתאים לתחומי חיים שונים ומקצועות לימוד רבים. כיום מקובל ללמד חשיבה מחשובית במסגרת מדעי המחשב מכיוון שזו דרך המזמנת התמודדות עם אתגרים (בעיות) מורכבות רבות.

הסבר באנימציה

הסבר באנימציה על 4 מיומנויות חשיבה מחשובית (באנגלית)

על חשיבה מחשובית

מגזין סקופ לחינוך

המגזין הנפוץ של יחידת מחקר ופיתוח של משרד החינוך הקדיש גליון שלם לחשיבה מחשובית.

באתר המרחב הפדגוגי

באתר של משרד החינוך ישנם הסברים ודוגמאות נוספות בנושא המיומנויות

מיומנויות פתרון בעיות, מיומנויות חשיבה חישובית, חשיבה מחשובית, מדעי המחשבב

יישום חשיבה מחשובית

מודל לוגי ליישום בית ספרי

כיצד ניתן ליישם חשיבה מחשובית ברמה בית ספרית. המודל פותח על ידי שמיר יעוץ והדרכה.

חשיבה מחשובית ללא מחשב

כיצד באות לידי ביטוי מיומנויות חשיבה מחשובית בתכנון פתרון לבעית שפה לא נאותה בבית ספר

שפת חשיבה מחשובית למורה

הגדרת שפת חשיבה מחשובית עבור מורים

שפת חשיבה מחשובית לתלמיד

הגדרת שפת חשיבה מחשובית עבור תלמידים

פוסטרים לכיתה

פוסטרים להורדה, הדפסה ותלייה בכיתה

כיתה שחושבת מחשובית צריכה להראות את זה. פוסטרים המציגים את התהליך ואת המיומנויות התלויים בכיתה מסייעים למורה בהקניית המיומנויות ולתלמידים העוסקים בפתרון בעיות.

הנכם מוזמנים להוריד את הקבצים ולהדפיסם. הקבצים בקישור הבא הם ברזולוציגה גבוהה ומתאימים להדפסה של פוסטר ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ.

פתרון בעיות, מיומנויות חשיבה חישובית, מיומנויות חשיבה מחשובית, מדעי המחשבב
חשיבה חישובית במדעים, חשיבה מיחשובית במדעים, חשיבה חישובית, חשיבה מיחשובית, שלבים בתהליך החשיבה

חשיבה מחשובית במחקר

מימדי חשיבה מחשובית

המחקר הבא מתאר את האספקטים השונים של החשיבה המחשובית במדעי המחשב (מחברים ברנן ורזניק, 2012)

עתיד החינוך בשנת 2030

חשיבה מחשובית הינה אחת מהמיומנויות המורכבות החשובות ביותר שעדיין לא נלמדות בבתיה"ס.

(OECD, 2018)

קול קורא לבתי"ס למעבדה

משרד החינוך מקדם חשיבה מחשובית ופתח בשנת 2020 מעבדת חשיבה מחשובית בהובלת גלעד שמיר.

חשיבה מחשובית במדעים

מחקר המתאר את הפרקטיקטות השונות של החשיבה המחשובית בהקשר של לימודי מדעים ומתמטיקה (ווינטרופ, 2016)

חשיבה מחשובית ומדעי המחשב

חשיבה מחשובית צמחה מתחום מדעי המחשב

לאור זאת, הדרך הנפוצה בעולם ללמד חשיבה חישובית היא באמצעות שעורי מדעי המחשב.

פוסטר סקרץ' להורדה

מוזמנים להוריד, להדפיס ולתלות בכיתה. רוחב הוא רוחב 60 ס"מ וגובהו 90 ס"מ

פוסטר קודו להורדה

מוזמנים להוריד, להדפיס ולתלות בכיתה. רוחב הוא רוחב 60 ס"מ וגובהו 90 ס"מ

חשיבה מחשובית בתכנות

כיצד באות לידי ביטוי המיומנויות בתכנות משחק מחשב פשוט (מצגת)

סקירת התחום

סקירת התחום של מדעי המחשב-תכנות-חשיבה מחשובית בארץ ובעולם בחינוך

סקרטץ, סקרטצ, SCRATCH, מדעי המחשב, חשיבה חישובית , חשיבה מיחשובית במדעים, חשיבה חישובית, חשיבה מיחשובית, שלבים בתהליך החשיבה

מסמכי בינה מלאכותית - משרד החינוך

המלצת מדיניות בינה מלאכותית בחינוך משרד החינוך - 2022

סיום מעבדת בינה מלאכותית 

משרד החינוך - 2022

שבעת המשרתים של קיפלינג

מודלים בתחום SEL

מודל CASEL

bottom of page