top of page

אודות

שמיר יעוץ והדרכה מתמחה בהוראה טכנולוגית ופיתוח חומרי לימוד ייחודיים המשלבים למידה תוך כדי עשייה. חומרי הלימוד ושיטות ההוראה מתבססות על תאוריות למידה מודרניות. הן מתאימות למנהלים, מורים ומוסדות חינוך המעוניינים בחדשנות וקידמה. 

בעידן הדיגיטלי מבלים שעות ארוכות מול המסכים השונים. התלמידים עושים זאת בעיקר כצרכני טכנולוגיה. הם לומדים בדרך כלל איך להפעיל טכנולוגיות פנאי, בעוד שרצוי שידעו גם כיצד לפתח טכנולוגיות וכיצד להשתמש בהן שימוש אפקטיבי בלמידה. 

התוצאה היא שתלמידים רואים ומשתמשים בטכנולוגיות ככלים לחשיבה, למידה ויצירה. המורים, מעשירים את ארגז הכלים הטכנולוגים שלהם ומשלבים את הטכנולוגיה בתחום דעת שונים. באופן זה מקדמים המורים הוראה ולמידה רלוונטית, עדכנית ומשמעותית לתלמידים.

מנוי בית ספרי לחומרי לימוד

למורים המחפשים שקט נפשי

חומרי לימוד מלאים לפי תוכניות משרד החינוך

תוכניות לימוד

לבתי ספר המעונינים בהדרכות משולבות דיגיטל

בין לקוחותינו
bottom of page