top of page

סיכום תערוכה 2019

פיתוח משחקי מחשב בסקרץ'

על התערוכה

בעיר יבנה אנו שותפים לתוכנית פיתוח תוכנה בקרב כלל התלמידים ברוח "שיוויון הזדמנויות לכולם".

את הלימודים מקיימים במהלך שעות בית הספר. בתערוכה הציג כל בי"ס יסודי בעיר פרויקטי תוכנה אשר פיתחו התלמידים. הם הציגו את המשחק שיצרו, והסבירו למבקרים על התהליך שעברו ועל המיומנויות שרכשו במהלך השנה ובפרויקט עצמו.

האירוע התקיים באשכול הפיס יבנה בתאריך 13.05.2019 בנוכחות נציגי הרשות, מנהל חינוך, משרד החינוך, תלמידים והורים.

בשיתוף
משרד החינוך לוגו.png
שיה לוגו.png
bottom of page