top of page
Desk and Chair

דף מורים

בינה מלאכותית
פרדיקטיבית

ברוכים הבאים.

בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

ML4Kids

חשבונות משתמש

סילבוס

תוכנית ההוראה

פרקי הוראה

פרק ד'

יצירת בינה מלאכותית עם אפליקציות

פרק ג'

רשת נוירונים

פרק ב'

יצירת בינה מלאכותית עם סקרץ

פרק א'

אימון מערכת

פרק מבוא

מבוא

Graphic Chart

פרק ו'

פרויקט

פרק ה'

בינה מלכותית בסרטים

bottom of page