top of page
Desk and Chair

דף מורים

בינה מלאכותית

ברוכים הבאים.

בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

הסברים למורה על התכנים

בינה מלאכותית

פרקי הוראה

פרק ב'

אימון מערכת

פרק א'

הכרת בינה מלאכותית

העשרה

הכרת זום

Graphic Chart

פרק ז'

פרויקט

פרק ו'

בינה מלאכותית בסרטים

פרק ה'

פיתוח מערכות מורכבות

פרק ד'

אומנות חכמה

העשרה 

Graphics

העשרה

סדנת AI

6 שעות

העשרה

סדנת AI

4 שעות

העשרה

סדנת AI ליום האשה

2 שעות

העשרה

סדנת AI

1 שעה

העשרה

U IN WOW

העשרה

הכרת זום

העשרה

MOOC

מדעי הנתונים

העשרה

פרקטיקוט משרד החינוך

bottom of page