top of page

דף מורים

פיתוח אפליקציות בינה מלאכותית

ברוכים הבאים

חומרי הלמידה והתרגול עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

Purple Podiums

פרק א'

הכרות עם פיתוח אפליקציות

ובינה מלאכותית

 

העשרה

U IN WOW

העשרה

פיתוח אפליקציות למידת מכונה

פרק ג'

פרויקט

פרק ב'

בינה מלאכותית יוצרת

ומשחקי ציור

bottom of page