הסרטונים מדריכים באופן ויזואלי מגוון נושאים. הם קצרים ופשוטים למעקב לשם נוחיות המלמדים והלומדים.

סרטוני

 

Appinventor

-1.4-

וובינר: הכרות עם סביבת

App inventor

עיצוב אפליקציה

-1.3-

וובינר: הכרות עם סביבת

App inventor

עיצוב ותכנות

 

PET PET שלב 2

-1.7-

העלאת אפליקציה לחנות גוגל

2. סרטוני עקרונות תיכנות

-2.2-

וובינר: משפט תנאי

If statement

-2.5-

וובינר: פעולות חשבון