הסרטונים מדריכים באופן ויזואלי נושאים שונים. הם קצרים ופשוטים למעקב לנוחיותכם.

סרטוני הדרכה בארדואינו

- 2.1 - 

הדלקה וכיבוי לד

3. סרטוני השראה לפרויקטים

- 3.1 - 

כפתור גדול

הסרטון מסביר באנגלית איך לחבר כפתור גדול ומה אפשר לעשות איתו

- 3.2 - 

קופסאות בריחה

הסרטון מציגים באנגלית דוגמאות שונות של קוסאות בריחה