top of page

אתגרים בסקרץ' - נושאים מתקדמים
כפילים, פרוצדורות, רשימות
ואתגרים רב תחומיים מתקדמים - חלק 2

אתגר 6 - אסור לגעת בדג

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שחתול, באופן תמידי, יגלוש למקום אקראי במשך חצי שנייה ואז יבדוק אם הוא נוגע באחד מהדגים

 3. אם הוא נוגע בדג אז יחזור לאמצע וינסה שוב

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. במשחק יהיו: דמות חתול ו-3 דמויות דגים

 3. יש להשתמש בבלוק לעולמים

 4. יש להשתמש ב-3 בלוקים של "אם..אז.." (אחד לכל דג)

 5. יש להשתמש בפרוצדורה, דוגמא למטה "TOUCH THE FISH"

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. יש להוסיף משתנה פסילות בשם 'FAILS' הסופר נגיעות בדג

 2. יש לשנות את החתול כך שיזוז על פי חצי המקלדת

 3. יש להוסיף עוד אקווריומים כדי להקשות על החתול לנוע במרחב

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "אסור לגעת בדג"

 2. יש לתכנת את הדמויות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגרים מורכבים6.JPG
אתגר 7 - רשימת שיאים ממוינת - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק ולבצע את הוראות הדמות

 2. יש להוסיף מספרים בין 0 ל-100

 3. ניתן לראות שכל מספר נכנס למקומו המתאים בטבלת השיאים הממוינת

 

שלב 2 - תיאור המשחק

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. יש להוסיף קוד רק לפרוצדורה "הוסף לרשימה"

 3. כל יתר הקוד מוכן בתוך הפרויקט

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

 

אתגר 8 - תקלת ציור – DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש להתנסות ולצייר על המסך בעזרת בחירת צבע מפלטת הצבעים וציור בעזרת העכבר

 3. יש לבדוק שכל הצבעים תקינים

 4. יש לנסות למחוק את הציור עם דמות המחק

 

שלב 2 - שיפור הפרויקט

 1. במשחק לעריכה יש בעיה: ניתן לראות שצבע אחד לא תקין וגם המחיקה אינה עובדת

 2. יש לתכנת את המשחק כך שכל הצבעים והמחיקה יפעלו כראוי

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

 

אתגר 9 - תקלת מיקום וגודל – DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדמות גולשת וגודלת שוב ושוב ומופיעות בועיות דיבור בהתאם

 3. לאחר שהדמות תסיים לזוז לחצו על הדגל הירוק שוב, הדמות תחזור למקומה ולגודלה ההתחלתי

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור 

 1. במשחק לעריכה יש בעיה: באתחול המשחק הדמות איננה חוזרת למקומה ולגודלה ההתחלתי

 2. יש לתכנת את המשחק כך שבכל לחיצה על הדגל הירוק, הדמות תחזור לגודלה ההתחלתי ולמרכז המסך

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

 

אתגר 10 - תקלת ריקוד – DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדמות רוקדת לצלילי השיר

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור 

 1. במשחק לעריכה יש בעיה: ניתן לראות שהדמות רוקדת רק לאחר שהשיר מסתיים

 2. יש לתכנת את המשחק כך שהדמות תרקוד כאשר מתנגן השיר

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

 

אתגר 11 - תקלת דיבור – DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש להוביל את הדמות ימינה ושמאלה בעזרת מקשי החיצים

 3. ניתן לראות שהדמות תציג בועית דיבור ובו יופיע המיקום שלה על המסך: ימין \ שמאל

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור 

 1. במשחק לעריכה יש הבעיה: ניתן לראות שהדמות מדווחת על כיוונים שגויים

 2. יש לתכנת את המשחק כך שהדמות תכתוב באיזה חלק של המסך היא נמצאת בצורה נכונה

 

שלב 3 - כניסה

יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

bottom of page