top of page

אתגרים בסקרץ' - אתגרי תנאים חלק 2

אתגר 6 - איפה המטוס?

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. בלחיצה על מקש רווח החתול מציג היכן המטוס ביחס אליו - המטוס מימין לחתול או משמאל לחתול

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. במשחק יהיו שתי דמויות: חתול ומטוס

 3. יש להוסיף רקע עם שמיים

 4. יש לתכנת את המטוס כך שיטוס בשמיים הלוך וחזור באופן אופקי

 5. יש לוודא שהחתול נמצא באמצע המסך

 6. בלחיצה על מקש רווח יציג החתול בועית דיבור המדווחת על מיקום המטוס ביחס לחתול: 'המטוס מימין' או 'המטוס משמאל'

 7. רמזים:

 • אפשר להשתמש בדמויות אחרות שאינן מטוס וחתול

 • יש להיעזר בידע במערכת צירים ולזכור שבמרכז המסך X=0

 • קיים בלוק מסוג חיישן בעזרתו יודעים מהו ה-X של המטוס

 • קיים בלוק מסוג תנועה בעזרתו יודעים מהו ה-X של החתול

 • יש להשתמש בבלוקים של תנאי ובמפעיל "גדול מ" עבור ההשוואה בין המיקומים של החתול והמטוס

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "איפה המטוס"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 7 - משתנה ענן

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על דמות החיפושית עם העכבר

 3. ניתן לראות שהמונה סופר מספר הקלקות בכל הזמנים

 

שלב 2 - תיאור המשחק

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. במשחק תהיה דמות אחת

 3. המשחק יספור כמה הקלקות נעשו על החיפושית במשחק בכל הזמנים​

 4. רמזים:

 • יש להיעזר במשתנה ענן

 • אין לאתחל את המשתנה בתחילת המשחק

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "משתנה ענן"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 8 - גם A וגם B

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. כאשר המקשים A ו-B לחוצים יחד תופיע בועית מתאימה

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה הבודק אם המקשים A וגם B לחוצים באותו הזמן

 2. ​רמזים:

 • יש להיעזר בתנאי מכונן

 • יש להיעזר בלולאת עולמים וחיישני בדיקת לחיצה על מקשים

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "גם וגם"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 9 - הקלקות ונגיעות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש להקליק על החתול ועל מקום אקראי במסך

 3. ניתן לראות שלדמויות מופיעות בועיות בהתאם

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. במשחק יהיו שתי דמויות: חתול וכדור

 3. ​החתול לא יזוז והכדור יגלוש כל שנייה למקום אקראי אחר

 4. אם הכדור יגע בחתול הוא יציג בועית דיבור 'נגעתי בחתול'

 5. אם השחקן יקליק על החתול אז החתול יציג 'הקליקו עליי'

 6. אם השחקן יקליק בכל מקום אז החתול יציג 'הקליקו על המסך'

      רמז: יש להיעזר בחיישנים, בלוק 'אם.. אז..' ובלוק 'כאשר   

             לוחצים על הבמה'

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "הקלקות ונגיעות"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

 

אתגר 10 - לצייר בצבעים

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקשי החיצים ולצייר עם העיפרון

 3. ניתן לראות שבלחיצה על מספרים 1 עד 6 צבעי העיפרון יתחלפו

 4. יש ללחוץ על רווח למחיקת הציור

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "לצייר בצבעים"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

 

bottom of page