top of page

אתגרים בסקרץ' בנושא: מסרים חלק 2

אתגר 6 - תקלת קפיצה – DEBUG

שלב 1 - התנסות

  1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

  2. ניתן לראות שהכדור קופץ ימינה במסך

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

  1. הבעיה: במשחק לעריכה הדמות לא מתקדמת לכיוון הנכון

  2. יש לתכנת את המשחק לעריכה כך שהדמות תקפוץ למעלה ולמטה ותתקדם ימינה במסך

 

שלב 3 - כניסה

  1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

bottom of page