top of page
Video Blogging

הסרטונים הממחישים באופן ויזואלי נושאים שונים בתחום. הם קצרים לשם נוחות מירבית.

סרטוני חשיבה מחשובית

סרטוני מיומנויות

-1.1-

קצב בים בם - בוגרות

הסרטון מראה את משחק הקצב "בים בם" ומראה איך לפרק אותו לגורמים.

זמן צפייה מומלץ: מדקה 0:20 עד הסוף

(באנגלית)

-1.2-

קצב בים בם - צעירות

הסרטון מראה את משחק הקצב "בים בם" בביצוע של ילדות צעירות (באנגלית)

-1.3-

הכנת כריך 1

הסרטון מראה איך מפלצת יוצרת אלגוריתם ליצירת כריך עם חמאת בוטנים.

זמן צפייה מומלץ: מדקה 3:00 עד דקה 5:18

(באנגלית)

-1.4-

אצא לי השוקה

הסרטון מראה שיר בו תבנית החוזרת על עצמה.

-1.5-

צמח טורף

הסרטון מראה אלגוריתם של צמח טורף. (אנגלית)

-1.6-

אתגר הכנת כריך

הסרטון מראה אתגר שבו יש לבצע את ההוראות המדויקות להכנת כריך (אנגלית)

סרטוני הסבר

-2.1-

מהי חשיבה חישובית

הסרטון מסביר את 4 מיומנויות חשיבה חישובית (באנגלית)

-2.2-

חשיבה חישובית ואלגוריתמים

הסרטון מסביר איך חשיבה חישובית אלגוריתם ופיתוח תוכנה קשורים לזה לזה

-2.3-

מהי חשיבה חישובית

הסרטון מסביר את הרקע של חשיבה מחשובית, ושיטות יישום.

-2.4-

איך ליצור תרשים זרימה

יצירת תרשים זרימה היא עוד דרך לייצג אלגוריתם. הסרטון מסביר על כלי ליצירת תרשים זרימה.

-2.5-

מדע מחשובי

הסרטון מסביר על תחום המשלב מדעים וחשיבה מחשובית עם תכנות בתהליך של יצירת סימולציה

-2.6-

מהי הפשטה

הסרטון מסביר מהי הפשטה ואיך היא עוזרת לפתור בעייה

-2.6-

הפשטה ביצירת מפה

הסרטון מסביר מהי הפשטה ואיך היא עוזרת להציג מפות

-2.7-

הפשטה ביצירת מודל

הסרטון מסביר מהי הפשטה ואיך היא עוזרת ביצירת מודל מדעי

-2.9-

יצירת מפת חשיבה

הסרטון מסביר על יצירת מפת חשיבה עם אתר mindmup

-3.0-

לארגן מידע עם מפת חשיבה

הסרטון מסביר על העקרונות והתועלות של יצירת מפת חשיבה בייצוג קווים

-2.8-

מהו אלגוריתם

הסרטון מסביר על אלגוריתמים

סרטוני השראה

-3.1-

מדעי המחשב בניו יורק

הסרטון מציג תוכנית עירונית של פתרון בעיות דרך מדעי המחשב ומייקרים בעיר ניו יורק

-3.2-

משוב בראי חשיבה מיחשובית

הסרטון עוסק במתן משוב. המורה מיישם את מיומנות 'פישוט בעייה' לפיה יש בכל שלב מיקוד בבעייה קטנה תוך השמטת חלקים מהבעייה. בשלב הבא מתמקדים בשלב אחר

bottom of page