Video Blogging

הסרטונים הממחישים באופן ויזואלי נושאים שונים בתחום. הם קצרים לשם נוחות מירבית.

סרטוני חשיבה מחשובית

סרטוני מיומנויות

-1.1-

קצב בים בם - בוגרות

הסרטון מראה את משחק הקצב "בים בם" ומראה איך לפרק אותו לגורמים.

זמן צפייה מומלץ: מדקה 0:20 עד הסוף

(באנגלית)

-1.2-

קצב בים בם - צעירות

הסרטון מראה את משחק הקצב "בים בם" בביצוע של ילדות צעירות (באנגלית)

-1.3-

הכנת כריך 1

הסרטון מראה איך מפלצת יוצרת אלגוריתם ליצירת כריך עם חמאת בוטנים.

זמן צפייה מומלץ: מדקה 3:00 עד דקה 5:18

(באנגלית)

-1.4-

אצא לי השוקה

הסרטון מראה שיר בו תבנית החוזרת על עצמה.

-1.5-

צמח טורף

הסרטון מראה אלגוריתם של צמח טורף. (אנגלית)

-1.6-

אתגר הכנת כריך

הסרטון מראה אתגר שבו יש לבצע את ההוראות המדויקות להכנת כריך (אנגלית)

סרטוני הסבר

-2.1-

מהי חשיבה חישובית

הסרטון מסביר את 4 מיומנויות חשיבה חישובית (באנגלית)

-2.2-

חשיבה חישובית ואלגוריתמים

הסרטון מסביר איך חשיבה חישובית אלגוריתם ופיתוח תוכנה קשורים לזה לזה

-2.3-

מהי חשיבה חישובית

הסרטון מסביר את הרקע של חשיבה מחשובית, ושיטות יישום.

-2.4-

איך ליצור תרשים זרימה

יצירת תרשים זרימה היא עוד דרך לייצג אלגוריתם. הסרטון מסביר על כלי ליצירת תרשים זרימה.

-2.5-

מדע מחשובי

הסרטון מסביר על תחום המשלב מדעים וחשיבה מחשובית עם תכנות בתהליך של יצירת סימולציה

-2.6-

מהי הפשטה

הסרטון מסביר מהי הפשטה ואיך היא עוזרת לפתור בעייה

-2.6-

הפשטה ביצירת מפה

הסרטון מסביר מהי הפשטה ואיך היא עוזרת להציג מפות

-2.7-

הפשטה ביצירת מודל

הסרטון מסביר מהי הפשטה ואיך היא עוזרת ביצירת מודל מדעי

-2.9-

יצירת מפת חשיבה

הסרטון מסביר על יצירת מפת חשיבה עם אתר mindmup

-3.0-

לארגן מידע עם מפת חשיבה

הסרטון מסביר על העקרונות והתועלות של יצירת מפת חשיבה בייצוג קווים

-2.8-

מהו אלגוריתם

הסרטון מסביר על אלגוריתמים

סרטוני השראה

-3.1-

מדעי המחשב בניו יורק

הסרטון מציג תוכנית עירונית של פתרון בעיות דרך מדעי המחשב ומייקרים בעיר ניו יורק

-3.2-

משוב בראי חשיבה מיחשובית

הסרטון עוסק במתן משוב. המורה מיישם את מיומנות 'פישוט בעייה' לפיה יש בכל שלב מיקוד בבעייה קטנה תוך השמטת חלקים מהבעייה. בשלב הבא מתמקדים בשלב אחר