top of page
Desk and Chair

דף מורים

חינוך פיננסי

ברוכים הבאים.

בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

הסברים למורה על התכנים

חינוך פיננסי

פרקי הוראה

פרק ג'

צרכנות נבונה ותקציב

פרק ב'

מוסדות פיננסיים

פרק א'

הכסף וגילגוליו

העשרה

הכרת זום

העשרה

U IN WOW

פיננסי

פרק ו'

פרויקט סיום

פרק ה'

יזמות עסקית

פרק ד'

אמצעי תשלום דיגיטלים

bottom of page