Creating a Movie

הסרטונים מציגים נושאים שונים בפיתוח משחקים בגיים מייקר. הם קצרים ופשוטים למעקב לצורך נוחות מירבית.

סרטוני הדרכה בגיים מייקר

1. סרטוני עיצוב

- 1.1 - 

הוספת רקע

הסרטון מראה איך להוסיף רקע מקובץ תמונה

- 1.2 - 

הוספת אוביקט וספרייט

הסרטון מסביר איך להוסיף דמות על ידי יצירת ספרייט ואוביקט

- 1.7 - 

רקע זז

הסרטון מראה איך עושי אפקט של רקע ז

- 1.5 - 

חדר גדול שרואים את חלקו

הסרטון מראה איך להגדיל את החדר ולראות במשחק רק חלק ממנו בהתאם לאיפה שנמצאת הדמות הראשית

- 1.3 - 

אנימציה של ספרייט מסתובב

הסרטון מראה איך לגרום לספרייט להסתובב

- 1.4 - 

אנימציה מקובץ רצועת תמונות

הסרטון מראה איך להוסיף ספרייט מקובץ שבו רצועה של תמונות כדי לייצר אנימציה

- 1.6 - 

שינוי מראה לפי כיוון

הסרטון מראה איך לגרום למראה של דמות לפנות לכיוון אליה היא מתקדמת

- 1.8 - 

ציור ספרייט

הסרטון מראה איך עושי אפקט של רקע זז

2. סרטוני תנועת דמות

- 2.2 - 

תנועה עם המשתנים x,y

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לזוז לכל הכיוונים וגם באלכסון.

- 2.3 - 

תנועה לכיוון אקראי

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לזוז לכיוון כללי מטה בתחילת המשחק. בתכנות עושים שמוש בפעולת החצים הכחולים

- 2.4 - 

מעבר למקום אקראי

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לעבור למקום אקראי בחדר

- 2.5 - 

תנועה לכיוון העכבר

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לזוז לכיוון הסמן של העכבר ברגע הקלקה

- 2.6 - 

תנועה עצמית של דמות

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לזוז לכיוון אקראי בתחילת המשחק

- 2.1 - 

תנועה עם פעולת חצים אדומים

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  שתזוז כשלוחצים על מקשי החצים במקלדת. הדוגמא היא של פעולת החצים האדומים.

- 2.8 - 

תנועה בנתיב

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לזוז באופן עצמאי על מסלול (Path) שתוכנן מראש

- 2.7 - 

התנגשות בקיר

הסרטון מראה איך לתכנת דמות  לעצור כשהיא מתנגשת בקיר

3. סרטוני תכנות

- 3.1 - 

ניקוד

הסרטון מסביר איך להוסיף דמות על ידי יצירת ספרייט ואוביקט

- 3.2 - 

חיים

הסרטון מראה איך להוסיף חיים לאוביקט

- 3.3 - 

ציור פס בריאות

הסרטון מסביר איך להציג את בריאות בתור פס בחלק העליון של המסך

- 3.4 - 

טבלת שיאים

הסרטון מסביר איך להציג טבלה עם ניקוד השיא בסוף המשחק

- 3.5 - 

ניקוד נפרד לכל דמות

הסרטון מסביר איך ליצור ניקוד לכל דמות בעזרת משתנים

- 3.6 - 

יצירת דמות בזמן המשחק

הסרטון מסביר איך ליצור דמות בזמן המשחק ולגרום לה לזוז לכיוון מסוים

- 3.3 - 

משחק פלטפורמה

סרטון המציג כיצד ליצור משחק פלטפורמה שלם. במשחק זה דמות קופצת והיא בעלת כח משיכה

4. סרטוני יכולות מתקדמות

- 4.1 - 

משחק פלטפורמה

הסרטון מסביר איך להוסיף דמות על ידי יצירת ספרייט ואוביקט

- 4.2 - 

יריות

הסרטון מסביר איך לתכנת דמות היורה על דמות אחרת

3. סרטוני תכנות

- 3.1 - 

ניקוד

הסרטון מסביר איך להוסיף דמות על ידי יצירת ספרייט ואוביקט

- 3.2 - 

חיים

הסרטון מראה איך להוסיף חיים לאוביקט

- 3.3 - 

ציור פס בריאות

הסרטון מסביר איך להציג את בריאות בתור פס בחלק העליון של המסך

- 3.4 - 

טבלת שיאים

הסרטון מסביר איך להציג טבלה עם ניקוד השיא בסוף המשחק

- 3.5 - 

ניקוד נפרד לכל דמות

הסרטון מסביר איך ליצור ניקוד לכל דמות בעזרת משתנים

- 3.6 - 

יצירת דמות בזמן המשחק

הסרטון מסביר איך ליצור דמות בזמן המשחק ולגרום לה לזוז לכיוון מסוים

- 3.7 - 

רמאות מעבר בין חדרים

הסרטון מסביר איך לעבור בין חדרים באמצעות מקשי המקלדת. זו דרך נהדרת לעשות "רמאות"

5. סרטונים כלליים

- 4.1 -

סרטון התקנה

איך להתקין גיים מייקר גרסה 8.1

- 4.2 -

סרטון הכרות עם חוברת

דיגיטלאית - ebook