top of page
Light Bulb

דף תלמידים

חדשנות ויזמות

חומרי עזר בחדשנות ויזמות

יצירת גרפיקה

Geometric Shapes
יצירת לוגו

כלים מקוונים

PIXILART

כלי לעריכת גרפיקה

pixilart logo.png

כלי חשיבה מחשובית

Graphics
diagrams.net logo.png

תרשים זרימה - Diagrams.net

כלי ליצירת תרשימי זרימה

MindMup-logo-1_edited.png

מפת חשיבה - Mindmup

כלי ליצירת מפת חשיבה

כניסה לחשבון גוגל עם הזדהות משרד החינוך

Wooden Frame Window

כניסה לכל אתר עם

 

חשבון גוגל של משרד החינוך

הרבה אתרים מאפשרים להתחבר אליהם עם חשבון גוגל.

יש לבצע 2 שלבים כדי להתחבר לאתר כלשהו באמצעות חשבון גוגל של משרד:

  1. כניסה לסביבת גוגל עם הזדהות משרד החינוך. בשלב זה הדפדפן מזהה את המשתמש כמחובר לחשבון גוגל.

  2. כניסה לאתר על ידי בחירת "התחברות עם חשבון גוגל" ואז על ידי בחירת חשבון גוגל של התלמיד.

למטה יש 2 סרטונים המדגימים את התהליך.

כניסה לחשבון גוגל

 

עם הזדהות משרד החינוך

לתלמידי ישראל יש חשבון גוגל שסיפק להם משרד החינוך.

להתחבר יש ללחוץ על הקישור.

MOE google login.png

חומרי עזר

חומרי עזר

House Painting Tools
bottom of page