top of page

חומרי הלמידה מפותחים ומותאמים במיוחד לילדי ישראל.

הם כוללים, חוברות דיגיטאליות, סרטונים, ואתגרים להעמקה.

הכוכבים הצהובים מסמנים את רמת מורכבות פיתוח המשחק כאשר כוכב אחד הוא הרמה הקלה.

דף תלמידים

קודו

סרטונים ופוסטרים

פוסטר קודו.png

פוסטר להורדה

הפוסטר ניתן להורדה, הדפסה בגודל 60x90 ותלייה בכיתה

סרטוני הדרכה על קודו

סרטוני ההדרכה מראים כיצד לבצע פעולות שונות בקודו

חוברות דיגיטאליות לפרויקטים

חומרי עזר בקודו

אתגרים

אתגרים הם הוראות פיתוח של משחקונים קצרים. לכל אתגר יש הדגמה אינטראקטיבית. האתגרים מביאים להבנה מעמיקה בפיתוח תוכנה.

התקנה

חוברת ההתקנה מפרטת מהיכן להוריד את קובץ ההתקנה של קודו וכיצד להתקין את תוכנת קודו על המחשב

קבצי משחקים

תיקיית המשחקים מכילה קבצי kodu2 שניתנים להורדה למחשב. הקלקה כפולה על קובץ פותחת אותו בתוך סביבת קודו.

חומרי עזר

לפרויקטים

חומרי עזר לתלמיד העושה פרויקט.

קבצי פתרון

 

לחוברות

הקבצים ניתנים להורדה ולהפעלה על המחשב.

כלי יצירה

Paper Structures
פאזל JIGSAW

חומרי לימוד כלליים

חומרי עזר

חידוני אלגוריתמים

bottom of page