סיום פעילות באתר

התבצע ניתוק יזום עקב פעילות ממושכת