דף מורים

מיקרוביט

בדף זה חומרי ההוראה למורה ב-3 סביבות פיתוח שעל המורה לבחור מי מביניהן ילמד. כל סביבת פיתוח נלמדת בנפרד עם פרקי הוראה ייעודיים לה:

1. מייק קוד (תכנות מבוסס בלוקים)

2. פייתון (תכנות מבוסס טקסט)

3. סקרץ' (תכנות מבוסס בלוקים)

Color Pencils

מדריך למורה

בחוברת ישנו הסבר על תוכנית הלימוד ועל החומרים שעומדים לרשות המורה והתלמיד באתר UINGAME.

פרקי הוראה למיקרוביט עם מייק-קוד
(תכנות מבוסס בלוקים)

make%20code%20logo_edited.png

פרק ב'

מערכת ומבני בקרה

פרק א'

הכרת מיקרוביט ומייק-קוד

פרק מבוא

מיומנויות פתרון בעיות - חשיבה חישובית

העשרה

פיתוח מערכות מרובות חלקים

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

רשימות

פרק ד'

תקשורת

פרק ג'

קלט מתקדם

פרקי הוראה למיקרוביט עם פייתון

Python make code logo.png

פרק ב'

מערכת ומבני בקרה

פרק א'

הכרת מיקרוביט ופייתון

פרק מבוא

מיומנויות פתרון בעיות - חשיבה חישובית

העשרה

תכנות מערכות מרובות חלקים

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

רשימות

פרק ד'

תקשורת

פרק ג'

קלט מתקדם

scratch costume.png

פרקי הוראה למיקרוביט עם סקרץ'

פרק ג'

‏‏חיישן מד תאוצה

פרק ב'

הכרת מיקרוביט וסקרץ

פרק א'

מיומנויות פתרון בעיות - חשיבה חישובית

העשרה

יסודות תכנות בסקרץ'

פרק פרויקט

פרויקט גמר

פרק ד'

קלט מתקדם