'אתגר' הוא משימת בנייה ותכנות של הרובוט. האתגר כולל הסבר קצר על הנדרש ועל התלמיד למצוא את הפתרון לאתגר על סמך ידע שצבר או אסטרטגית למידה אחרות.

אתגרי רובוטיקה

סרטונים עיצוב קרקע

1. אתגרים בסיסיים

- 1.1 - 

סבוב במקום

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

משימה למתקדמים:

גרום לרובוט לעשות 2 סבובים מלאים

- 1.4 - 

חנייה אוטונומית

משימה:

יש ליצור רובוט היודע לחנות כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

- 1.2 - 

סבוב רגל ציר

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

משימה למתקדמים:

גרום לרובוט לעשות 2 סבובים מלאים הראשון על גלגל ימין והשני על ציר גלגל שמאל.

- 1.3 - 

סבוב בקשת

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

משימה למתקדמים:

גרום לרובוט לעשות סבוב שלם במקום רבע סבוב בלבד

2. אתגרים מתקדמים

- 2.3 - 

התרחק מקוביה

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן אולטראסוניק

משימה למתקדמים:

הרחק את הקוביה ובדוק שהרובוט עדיין מתקרב על אליה ובסוף מתרחק

- 2.6 - 

עצור בקו כחול

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן אור כלפי מטה

משימה למתקדמים:

הוסף לרובוט שלאחר שעצר בקו הכחול, ייסע קצת אחרונית ואז יסתובב ב 90 מעלות וייסע  קצת קדימה

- 2.7 - 

מבוך צבעים

משימה:

יש ליצור מבוך כמו בסרטון ואז רובוט שיודע לנווט בו

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן אור כלפי מטה

- 2.10 - 

עקוב אחר קיר

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן מרחק אולטרהסוניק

- 2.11 - 

עקוב אחר קיר עד צבע

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן מרחק אולטרהסוניק

חיישן מגע

חיישן צבע

- 2.12 - 

העברת לבנים

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

- 2.1 - 

הסעת קוביה

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

1. רובוט בסיסי

2. מנוע בינוני

3. קוביה צבעונית

משימה למתקדמים:

הזז 2 חפצים שונים זה אחר זה בעזרת הזרוע

- 2.2 - 

רצף סיבובים שונים

משימה:

יש ליצור רובוט העושה 3 סיבובים שונים כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

משימה למתקדמים:

הוסף סבוב רביעי בו הרובוט נוסע לאחור

- 2.4 - 

עקוב אחר קו שחור

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן אור כלפי מטה

משימה למתקדמים:

הוסף קו שחור מעוקל ובדוק שאכן הרובוט עוקב אחריו

- 2.5 - 

הסתובב במעלות

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן ג'יירו

משימה למתקדמים:

הוסף פנייה נוספת של 45 מעלות אך הפעם לכיוון הנגדי

- 2.8 - 

אחרון במעגל

משימה:

1. יש ליצור מעגל עם קו שחור כמו בסרטון

2. יש לתכמת רובוטים שיודעים לא לצאת מהמעגל

3. הרובוט המנצח הוא זה שנשאר אחרון בתוך המעגל

- 2.9 - 

עצור במגע

משימה:

יש ליצור רובוט כמו בסרטון

הוראות ​בנייה:

רובוט בסיסי

חיישן מגע

משימה למתקדמים:

הוסף לרובוט, לאחר שעצר, ייסע קצת אחרונית ואז יסתובב ב 180 מעלות

3. משימות ד"ר דנג'ר

- 3.1 - 

משימה 1

- 3.2 - 

משימה 2

- 3.3 - 

משימה 3

- 3.4 - 

משימה 4