עדכון! במהלך חופשת חנוכה עודכן דף החומרים למורה. התווסף בדף זה כפתור לכל פרק. לא בוצע שינוי בסדר פרקי הלמידה.

בכל נושא ועניין מוזמנים ליצור קשר.

אנחנו לשרותכם,

צוות סביבת התוכן UINGAME

דף למורים

בנושא רובוטיקה

בדף זה חומרי הוראה.

 

חומרי הלמידה נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

פרק ד'

פניות

פרק ג'

תנועה

פרק ב'

מבוא למערכות

פרק א'

מערכות מחשב-רובוט

העשרה

סמולטור coderz

העשרה

דוקטור דנג'ר

פרק פרויקט

פרויקט גמר

פרק ו'

חיישנים ותנאים

פרק ה'

חיישנים ובקרה

סרטוני הכרות עם UINGAME

סרטון הכרות למורה עם

 

חומרי ההוראה

הכנת כיתה, הכרת תקשורת ומידע כללי נוסף

חידוני קהוט

מנהלה

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה