דף למורים

בנושא רובוטיקה

בדף זה חומרי הוראה.

 

חומרי הלמידה נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

פרק ד'

חיישנים ובקרה

פרק ג'

תנועה

פרק ב'

רובוט סימולטור

פרק א'

מערכות מחשב-רובוט

העשרה

זרוע הרמה בינונית

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

משימות דוקטור דנגר

סרטוני הכרות עם UINGAME

סרטון הכרות למורה עם

 

חומרי ההוראה

הכנת כיתה, הכרת תקשורת ומידע כללי נוסף

חידוני קהוט

מנהלה