דף למורים

בנושא רובוטיקה

בדף זה חומרי הוראה.

 

חומרי הלמידה נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

פרק ד'

פניות

פרק ג'

תנועה

פרק ב'

סימולטור רובוט

פרק א'

מערכות מחשב-רובוט

העשרה

דוקטור דנג'ר

פרק פרויקט

פרויקט גמר

פרק ו'

חיישנים ותנאים

פרק ה'

חיישנים ובקרה

סרטוני הכרות עם UINGAME

סרטון הכרות למורה עם

 

חומרי ההוראה

הכנת כיתה, הכרת תקשורת ומידע כללי נוסף

חידוני קהוט

מנהלה

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה