top of page

אתגרים בסקרץ' - מבוא חלק 2

אתגר 6 - מצייר במעגלים - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות שדג אחד מצייר עיגול והדג השני לא מצייר בכלל

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את הדג שלא מצייר כך שיצייר כשהוא זז (כמו הדג המצייר)

 2. על הדג לצייר כל פעם בצבע אחר

 3. רמזים: יש להוסיף רק בלוקים ירוקים מקטגוריית "עט". אין צורך בבלוקים אחרים

 

​שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

אתגר 7 - מה השם שלך?

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדמות שואלת מה השם שלך

 3. יש להקליד את שמך וללחוץ על מקש ENTER

 4. ניתן לראות שהדמות מברכת אותך לשלום

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק זהה למשחק שתואר למעלהרמז: הבלוקים הבאים הדרושים לצורך פיתוח המשחק

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "מה השם שלך"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

מבוא אתגר 7.JPG
אתגר 8 - אפקט סחרור - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות את אפקט הסחרור שיש ל-3 הדמויות

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש ליצור דמות נוספת ולתכנת אותה עם אפקט סחרור

 2. לדמות הכדורסל יש לשנות את אפקט הסחרור כך שיקרה 50 פעמים ולא רק 10

 3. לדמות החתול יש לשנות את אפקט הסחרור לאפקט אחר לבחירתך

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

אתגר 9 - תקלת ספירת לחיצות - DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש חץ למעלה מספר פעמים

 3. ניתן לראות שמשתנה ספירה עולה באחד עם כל לחיצה

 4. הבעיה: בלחיצה חוזרת על הדגל הירוק, המונה איננו מתאפס

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את המשחק כך שהמונה יתאפס בכל פעם שמתחילים משחק חדש

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

אתגר 10 - תקלת ספירה זהה - DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש חץ למעלה מספר פעמים

 3. יש ללחוץ על מקש חץ למטה מספר פעמים

 4. הבעיה: ניתן לראות שהמונה סופר כמה לחיצות יש סה"כ

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את המשחק כך שהמונה יציג את ההפרש בין לחיצות על חץ למעלה לבין לחיצות על חץ למטה

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

bottom of page