top of page

אתגרים בסקרץ' - לולאות חלק 2

אתגר 6 - נחיתה והמראה

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. בלחיצה על מקש S תנוע החללית כלפי מטה עד שתנחת

 3. בלחיצה על מקש W תנוע החללית כלפי מעלה

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה, בו דמות החללית תהיה במרכז המסך

 2. רמז: עם הבלוקים הבאים אפשר ליצור את הנחיתה:

בלוק 'קפוץ אל...' דרוש בתום הנחיתה כדי שהחללית תעלה מעט למעלה ולא תיגע בקצה. כך תתאפשר המראה מאוחרת יותר.

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "נחיתה והמראה"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

לולאות 6 נחיתה והמראה.JPG
אתגר 7 - צייר אחרי

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש רווח ואז ניתן לראות שהדמות עוקבת אחרי סמן העכבר ומציירת בצבעים

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה בו הדמות תזוז לכיוון מצביע העכבר ותצייר בצבעים

 2. הדגל הירוק ישמש לאתחול המשחק ומחיקת הציור

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "צייר אחרי"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 8 - ציפור בכלוב

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקשי החיצים ולראות שהציפור יכולה לעוף רק בתוך הכלוב

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה בו הדמות תזוז עם החיצים ותחזור למרכז בנגיעה בגבולות הכלוב

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "ציפור בכלוב"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 9 - תפוס את החללית - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהחתול רץ ימינה והחללית טסה לכיוונו

 3. יש ללחוץ על החיצים ולראות מה קורה לחתול

 4. כשהחללית תיגע בחתול, תופיע בועית דיבור בהתאם והמשחק יסתיים

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש להוסיף קוד לדמות החללית כך שהיא תמיד תתחיל לטוס מימין לשמאל

 2. אם החללית תיגע בקצה המסך היא תחזור לצד ימין בגובה אקראי

 3. אם החללית תיגע בחתול תופיע בועית דיבור "I DID IT" והחללית תגלוש למיקום אקראי במשך 10 פעמים ולאחר מכן המשחק יסתיים

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

bottom of page