top of page

אתגרים בסקרץ' - תנועה חלק 2

אתגר 6 - כולם לאמצע

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש רווח

 3. ניתן לראות שכל 4 הדמויות קופצות לפינות המסך ואז גולשות למרכזו ונעצרות שם

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת כך שבמשחק יהיו 4 דמויות

 2. כל דמות תמוקם במרכז המסך

 3. בלחיצה על מקש רווח כל דמות תקפוץ לפינת מסך אחרת, תגלוש בחזרה למרכז המסך ותעצור שם

 4. רמזים:

 • מרכז המסך נמצא בקורדינטה 0,0

 • אפשר להשתמש בבלוק הבא:

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "כולם לאמצע"

 2. יש לתכנת את הדמויות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 7 - קפיצה במקום

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש רווח

 3. ניתן לראות שהדמות קופצת למעלה וחוזרת למקומה

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת כך שבמשחק תהיה דמות אחת

 2. השחקן ישלוט על תנועת הדמות בעזרת מקש הרווח

 3. בכל לחיצה על מקש רווח, הדמות תקפוץ למעלה ותחזור למקומה

 4. רמז: יש להשתמש בשתי לולאות, אחת לעלייה ואחת לירידה

 

​שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. הוסף עוד דמות

 2. בכל לחיצה על מקש רווח, הדמות תקפוץ לגובה כפול מהדמות הראשונה

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "קפיצה במקום"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 8 - תקלת כיוון קפיצה – DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על רווח מספר פעמים

 3. הבעיה: ניתן לראות שהדמות לא מסיימת את הקפיצה במקום שהתחילה

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את המשחק כך שהדמות תקפוץ בלחיצה על מקש רווח ותסיים את הקפיצה בדיוק היכן שהתחילה אותה

 

​שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

אתגר 9 - תקלת סיבוב – DEBUG

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש רווח

 3. הדמות צריכה להסתובב במקום

 4. הבעיה: הדמות לא זזה

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את המשחק כך שהדמות תסתובב בלחיצה על מקש רווח

 

​שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

אתגר 10 - עקוב אחרי

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדמות עוקבת אחרי סמן העכבר

 3. ניתן גם לראות שכשהיא מגיעה לקצה המסך היא לא יוצאת מהמסך

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש ליצור משחק דומה בו הדמות תזוז לכיוון מצביע העכבר ולא תוכל לצאת מהמסך

 

​שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "עקוב אחרי"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

 

bottom of page