top of page

אתגרים בסקרץ' בנושא: משתנים חלק 2

אתגר 6 - שעון שניות לאחור

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות מונה שניות שמתחיל מהמספר 60 וסופר לאחור

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. אין צורך בדמויות כי אפשר להוסיף את התסריט לבמה

 2. יש לתכנת במשחק משתנה הנקרא "שניות"

 3. אתחל את המשתנה שניות ל- 60

 4. תכנת כך שבכל שנייה ערך המשתנה יופחת באחד

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. המשחק יציג שעון שניות הסופר לאחור

 2. המספר ההתחלתי של המונה יהיה קלט שהכניס המשתמש

 3. רמזים:

 • בתחילת המשחק שאל את המשתמש כמה שניות ירצה שיוצגו בשעון

 • את התשובה של המשתמש הכנס למשתנה "שניות"

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרוייקט חדש בשם "שעון שניות לאחור"

 2. יש לתכנת את המשחק לפי ההנחיות שבתיאור

אתגר 7 - איש הכפל

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על הדמות כדי להתחיל

 3. ניתן לראות שהדמות מבקשת מהשחקן לרשום שני מספרים

 4. הדמות מציגה את פתרון מכפלת המספרים

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת את המשחק כך שתהיה דמות אחת

 2. הדמות תבקש שני מספרים ותציג את המכפלה שלהם

 3. רמזים:

 • במשחק דמות אחת ולה שני משתנים

 • האחד נקרא "מספר 1", השני נקרא "מספר 2"

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. שפר את המשחק כך שיהיו בו 4 דמויות

 2. כל דמות תעשה פעולת חשבון אחרת עם 2 מספרים

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "איש הכפל"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 8 - משתנה ענן

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש להקליק על דמות החיפושית

 3. ניתן לראות את המונה ממשיך וסופר את ההקלקות על החיפושית בכל הזמנים

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת את המשחק כך שתהיה דמות של חיפושית

 2. המשחק יספור ויציג כמה הקלקות נעשו על החיפושית בכל הזמנים

 3. רמזים:

 • יש להיעזר במשתנה ענן

 • אין לאתחל את המשתנה בתחילת המשחק

הערה:

משתנה ענן הוא סוג משתנה הקיים בסקרץ' העולמי רק עבור משתמשים שהעלו הרבה משחקים לחשבון סקרץ' שלהם ורשומים הרבה זמן כמשתמשים בסקרץ'.

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקראץ וליצור פרויקט חדש בשם "משתנה ענן"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 9 - חותמות - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש להתנסות במשחק עם היכולות הבאות:

 • תזוזה עם מקשי החצים

 • מקש 1 משנה את גודל התמונה

 • מקש 2 מחליף תלבושת

 • מקש 3 יוצר חותמת של הדמות במקום הנוכחי שלה​     

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. במשחק לעריכה ניתן לראות שהמקשים 1,2,3 לא עושים דבר

 2. יש לתכנת את המשחק כך:

 • מקש 1 ישנה את משתנה "גודל חותמת" למספר אקראי בין 50 ל-200

 • המשתנה "גודל חותמת" ישמש לשינוי גודל הדמות

 • מקש 2 יחליף לתלבושת הבאה

 • מקש 3 ייצור חותמת של הדמות

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. יש להוסיף לדמות עוד תלבושות כך שיהיו לה 4 תלבושות

 2. לחיצה על מקש 4 תגדיל את הדמות ב-10

 3. לחיצה על מקש 5 תקטין את הדמות ב-10

שלב 4 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

scratch stamp.PNG
אתגר 10 - הצייר - Debug

שלב 1 - התנסות

 1. באתגר זה עליך לתקן משחק עם באג (תקלה)

 2. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 3. ניתן לצייר בעזרת מקשי החיצים

 4. יש לבדוק מה קורה לתצוגה של המשתנים ולציור כאשר לוחצים על המקשים 1 ו-2

                                             

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתקן את הבאג שבמשחק הקיים

 2. יש לבדוק את המשחק עם מקשי החצים, מקש 1 ומקש 2 ולנסות להבין מה הבאג

 3. לאחר שתמצא את הבאג במשחק, יש לתקן אותו

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. שפר את המשחק כך שהמקש 3 ישנה את הבהירות של הקו

 שלב 4 - כניסה לפרויקט

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

bottom of page