top of page
משחק זיהוי עננים

​​רקע

לכל סוג ענן יש שם. עליך לערוך משחק קיים כך שיהיה משחק לזיהוני סוגי עננים.

שלב 1 הפעלת המשחק

הפעל את המשחק על ידי לחיצה על הדגל.

הפעל דמות אחת בעזרת מקשי החצים במקלדת

הפעל דמות שנייה בעזרת האותיות הגדולות!: WASD

נסה להבין מה קורה במשחק

שלב 2 פתיחת הפרויקט

פתח את הפרויקט על ידי לחיצה על הכפתור הבא.

לאחר מכן עבור לשלב 3 להמשך ההנחיות

שלב 3 הוספת ענן רביעי

צפה בסרטון הוספת ענן רביעי.

בעזרתו הוסף ענן רביעי למשחק.

שלב 4 הוספת חמישי

לאחר שהוספת ענן רביעי, הפעם הוסף ענן חמישי

bottom of page