top of page

אתגר "תכנת לשחק" בסקרץ'

הסבר על האתגר

במשחק מתכנתים דמות כדי להגיע אל היעד ולעבור בין השלבים השונים. בכל שלב יש לתכנת את הדמות הראשית (בעלת מראה של ריבוע לבן) כדי להגיע אל היעד (הקוביה הירוקה הבהירה).

לצורך הורדת מסמך עם הנחיות מפורט לחץ על הכפתור "דף הנחיות להורדה".

כדי לפתוח את הפרויקט ולהתחיל לתכנת לחץ על הכפתור "לחץ לערוך את המשחק".

רמז: אפשר להעזר בסרטונים שבעמוד זה

​בהצלחה!!!

פתרון


הפתרון מוצג כאן ב-2 דרכים

דרך 1 - צפייה בהתקדמות הדמות בכל השלבים

דרך 2 - כניסה לפרויקט סקרץ אשר מציג את כל השלבים ואותו אפשר להמשיך לפתח

bottom of page