תבניות לפרויקטים בסקרץ'

"תבנית" היא תוכנית בסקרץ' אשר כוללת יכולות (פונקציונאליות) שונות. מטרת התבנית לאפשר התמקדות ביצירת פרויקט משמעותי בעל הקשר מעניין. את התבנית ניתן לערוך בכל דרך שרוצים כגון שינוי דמויות ולוגיקה.

דיאלוג מורכב

 

עם מסרים

דיאלוג פשוט

עם השהיית זמן

מטיל כדורים

תנועה לכיוון עכבר

עם אפקט זוהר

תנועה של כח משיכה

תנועה פיסיקלית

מסך פתיחה למשחק

מכונת מצבים

החלפת תלבושות

 

(אנימציה של הלב)

החלפת תלבושות

 

(לימוד יצירת אנימציה)

איש חולה

חידון כפל

חידה אינטראקטיבית

מונה שניות לאחור

שכפול דמות

איסוף חפץ