עדכון! במהלך חופשת חנוכה עודכנו החומרים למורה. התווספו חומרי הוראה והתווסף בדף זה כפתור לכל פרק. לא בוצע שינוי בסדר פרקי הלמידה.

בכל נושא ועניין מוזמנים ליצור קשר.

אנחנו לשרותכם,

צוות סביבת התוכן UINGAME

דף למורים

 

מדעי המחשב עם סקרץ'

מורים נכבדים ברוכים הבאים. 

חומרי ההוראה הינם בתאמה לתוכנית משרד החינוך 'תוכנית ללימודי מדעי המחשב ורובוטיקה' לבתי הספר היסודיים. בדף זה חומרי הוראה בנושא פיתוח תוכנה עם סביבת סקרץ'.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה למתחילים (לתלמידים הלומדים שנה ראשונה)

פרק ג'

מסרים

פרק ב'

תנועה, ביטויים לוגיים

ומשתנים

פרק א'

חשיפה ואלגוריתמים

העשרה

חומרי הוראה נוספים

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

תנאים ולולאות

פרק ד'

קלט

פרקי הוראה למתקדמים (לתלמידים הלומדים שנה שנייה סקרץ')

פרק ג'

רשימות

פרק ב'

פרוצדורות

פרק א'

חזרה על החומר

העשרה

חומרי הוראה נוספים

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

מכונת מצבים

פרק ד'

כפילים

קישורים למורה

משחקי קהוט בסקרץ

להפעלה בכיתה

מידוע למורה

הגדים לתעודה, חשבונות סקרץ,...

מידוע למורה

הגדים לתעודה, חשבונות סקרץ,...

סרטוני הכרות עם סקרץ'

סרטון הכרות עם חוברת

דיגיטלאית

הסרטון מסביר איך לעבוד עם חוברת דיגיטאלית של UINGAME  וכיצד היא משרתת את המורה ואת התלמיד

סרטון הכרות למורה עם דף

המורים וחומרי ההוראה

  כל הזכויות שמורות לשמיר יעוץ והדרכה