top of page

דף מורים

מדעי המחשב עם סקרץ'

מורים נכבדים ברוכים הבאים. 

חומרי ההוראה הינם בתאמה לתוכנית משרד החינוך 'תוכנית ללימודי מדעי המחשב ורובוטיקה' לבתי הספר היסודיים. בדף זה חומרי הוראה בנושא פיתוח תוכנה עם סביבת סקרץ'.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

מידע למורה

Paper Structures

מידע כללי

הגדים לתעודה, חשבונות סקרץ,...

מדריך למורה

 

למטלת אתגר

בחוברת מסבירים על מטלה מסוג "אתגר" וישנם פתרונות לאתגרים.

מדריך למורה

 

להוראת סקרץ

בחוברת/סרטון מסבירים על תוכנית הלימוד ועל החומרים שעומדים לרשות המורה והתלמיד באתר UINGAME. בנוסף ישנם פתרונות לאתגרים.

פרקי הוראה למתחילים
(לתלמידים הלומדים שנה ראשונה סקרץ')

beginner.png

פרק ג'

מסרים

פרק ב'

תנועה, ביטויים לוגיים

ומשתנים

פרק א'

חשיפה ואלגוריתמים

Pink Cream

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

תנאים ולולאות

פרק ד'

קלט

העשרה

U IN WOW

העשרה

אנטרנט בטוח

פרקי הוראה למתקדמים
(לתלמידים הלומדים שנה שנייה סקרץ')

advanced.png

פרק ג'

רשימות

פרק ב'

פרוצדורות

פרק א'

חזרה על החומר

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

מכונת מצבים

פרק ד'

כפילים

פרקי הוראה סקרץ' ומתמטיקה

פרק ג'

שבר פשוט

פרק ב'

לוח הכפל

פרק א'

זוויות

סרטוני הכרות

סרטון הכרות עם חוברת

דיגיטלאית

הסרטון מסביר איך לעבוד עם חוברת דיגיטאלית של UINGAME  וכיצד היא משרתת את המורה ואת התלמיד

bottom of page