top of page

דף מורים

מדעי המחשב עם סקרץ'
בערבית

ברוכים הבאים. 

חומרי ההוראה הינם בתאמה לתוכנית משרד החינוך והמצגות הן בערבית.

חומרי למידה בערבית עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

מידע למורה

Paper Structures

מידע כללי

הגדים לתעודה, חשבונות סקרץ,...

מדריך למורה

 

למטלת אתגר

בחוברת מסבירים על מטלה מסוג "אתגר" וישנם פתרונות לאתגרים.

מדריך למורה

 

להוראת סקרץ

בחוברת/סרטון מסבירים על תוכנית הלימוד ועל החומרים שעומדים לרשות המורה והתלמיד באתר UINGAME. בנוסף ישנם פתרונות לאתגרים.

פרקי הוראה
(לתלמידים הלומדים שנה ראשונה סקרץ')

beginner.png

פרק ג'

מסרים

פרק ב'

תנועה, ביטויים לוגיים

ומשתנים

פרק א'

חשיפה ואלגוריתמים

Pink Cream

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

תנאים ולולאות

פרק ד'

קלט

סרטוני הכרות

סרטון הכרות עם חוברת

דיגיטלאית - ebook

הסרטון מסביר איך לעבוד עם חוברת דיגיטאלית של UINGAME

bottom of page