הסרטונים מדריכים באופן ויזואלי נושאים שונים. הם קצרים ופשוטים למעקב לנוחיותכם.

סרטוני הדרכה בסקרץ'

סרטונים עיצוב קרקע

- 1.4 - 

יצירת חשבון בסקרץ'

הסרטון מסביר על חוברת דיגיטאלית באתר UINGAME

- 1.5 - 

מודל החלקיקים

הסרטון מסביר איך ליצור את סימולציה של התלות של מהירות התנועה בטמפרטורה

1. סרטונים במגוון נושאים

​​1.0

סרטון הכרות עם סקרץ'

הסרטון מסביר על סביבת הפיתוח, הרשמה, חלוניות המשחק, הדמויות והתכנות. בנוסף גם על אופן התכנות על ידי צרוף בלוקים זה לזה.

- 1.1 - 

יצירת פרוצדורת אתחול

הסרטון מראה איך יוצרים פרוצדורה ואיך עושים בה שמוש ב-2 מקומות שונים בקוד

- 1.2 - 

ייצוא וייבוא של פרויקט

הסרטון מראה איך לעבור מסביבת סקרץ' העולמית (MIT) לסביבת סקרץ' של משרד החינוך (מגרש המשחקים - SKILLZ)

- 1.3 - 

הכרות עם חוברת דיגיטאלית

הסרטון מסביר על חוברת דיגיטאלית באתר UINGAME