דף מורים

פיתוח אפליקציות

מורים נכבדים ברוכים הבאים. 

חומרי ההוראה הינם מאושרי משרד החינוך. בדף זה חומרי הוראה בנושא פיתוח תוכנה עם סביבת appinventor.

חומרי הלמידה והתרגול עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.


פרקי הוראה
לתלמידים שעבורם זה סמסטר ראשון של לימודי פיתוח אפליקציות

beginner.png
Clicking on a Tablet

פרק ג'

עיצוב ומושגי יסוד

פרק ב'

קישוריות לאינטרנט

פרק א'

הכרות עם פיתוח אפליקציות

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

אפליקצית משחק

פרק ד'

עקרונות תכנות


פרקי הוראה
לתלמידים שעבורם זה סמסטר שני של לימודי פיתוח אפליקציות

advanced.png

פרק ג'

משחקים

פרק ב'

עקרונות תכנות

פרק א'

מפות ומיקום

Mobile App

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

ניפוי שגיאות

פרק ד'

בסיס נתונים


פרקי הוראה
לתלמידים שעבורם זה סמסטר שלישי של לימודי פיתוח אפליקציות

advanced.png

פרק ג'

עקרונות תכנות

פרק ב'

ציור

פרק א'

אנימציה

סילבוס

Mobile Phone

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

מפות

פרק ד'

תקשורת ושמירה בענן