דף למורים

בנושא פיתוח אפליקציות

מורים נכבדים ברוכים הבאים. 

חומרי ההוראה הינם מאושרי משרד החינוך. בדף זה חומרי הוראה בנושא פיתוח תוכנה עם סביבת appinventor.

חומרי הלמידה והתרגול עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

פרקי הוראה

(לתלמידים שעבורם זה סמסטר ראשון של לימודי פיתוח אפליקציות)

פרק ג'

עיצוב ומושגי יסוד

פרק ב'

קישוריות לאינטרנט

פרק א'

הכרות עם פיתוח אפליקציות

העשרה

חומרי פתיחת סמסטר נוספים

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

אפליקצית משחק

פרק ד'

עקרונות תכנות

סרטון הכרות עם החומרים למורה

הסרטון מסביר על החומרים למורה באתר  UINGAME

סרטון הכרות עם חוברת

דיגיטלאית

הסרטון מסביר איך לעבוד עם חוברת דיגיטאלית של UINGAME