top of page
AI bg2.1.jpg

דף תלמידים

בינה מלאכותית
יוצרת

כלי בינה מלאכותית

2.JPG

מאגר כלי בינה מלאכותית

אוסף גדול של כלי "בינה מלאכותית כמו צ'טבוטים, יוצרי תמונות, מצגות, ספרים, וידאו, מוזיקה, ועוד...

אימון בינה מלאכותית

סרטוני בינה מלאכותית

הכרות עם בינה מלאכותית

מחשוב מבוסס חוקים

Frozen-logo.jpg

אנה ואלזה

משחק עם כוכבות הסרט פרוזן.

כלי עזר בפרויקטים

claplab.png
רביעיות

יצירת משחק קלפים

להדפסה

column background 17.jpg

כניסה לחשבון גוגל עם הזדהות משרד החינוך

Wooden Frame Window

כניסה לכל אתר עם

 

חשבון גוגל של משרד החינוך

הרבה אתרים מאפשרים להתחבר אליהם עם חשבון גוגל.

יש לבצע 2 שלבים כדי להתחבר לאתר כלשהו באמצעות חשבון גוגל של משרד:

  1. כניסה לסביבת גוגל עם הזדהות משרד החינוך. בשלב זה הדפדפן מזהה את המשתמש כמחובר לחשבון גוגל.

  2. כניסה לאתר על ידי בחירת "התחברות עם חשבון גוגל" ואז על ידי בחירת חשבון גוגל של התלמיד.

למטה יש 2 סרטונים המדגימים את התהליך.

כניסה לחשבון גוגל

 

עם הזדהות משרד החינוך

לתלמידי ישראל יש חשבון גוגל שסיפק להם משרד החינוך.

להתחבר יש ללחוץ על הקישור.

MOE google login.png

חשיבה מחשובית

סרטוני חשיבה מחשובית

הסברים ודוגמאות בסרטונים

diagrams.net logo.png

תרשים זרימה - Diagrams.net

כלי ליצירת תרשימי זרימה

MindMup-logo-1_edited.png

מפת חשיבה - Mindmup

כלי ליצירת מפת חשיבה

חומרי עזר כלליים

חומרי עזר

חידוני אלגוריתמים

bottom of page