top of page
Desk and Chair

דף מורים

בינה מלאכותית
יוצרת

ברוכים הבאים.

בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

סילבוס

תוכנית ההוראה

פרקי הוראה

פרק ה'

יצירת ספר

פרק ד'

יצירת שיר

פרק ג'

יצירת תמונה

פרק ב'

צ'אטבוט

פרק א'

היכרות עם בינה מלאכותית

Graphic Chart

פרק ט'

פרויקט

פרק ח'

אתיקה

פרק ז'

יצירת סרטון

פרק ו'

עיצוב עם קנבה

העשרה 

Graphics

העשרה

סדנת AI

6 שעות

העשרה

סדנת AI

4 שעות

העשרה

סדנת AI ליום האשה

2 שעות

העשרה

סדנת AI

1 שעה

העשרה

U IN WOW

העשרה

הכרת זום

העשרה

MOOC

מדעי הנתונים

העשרה

פרקטיקוט משרד החינוך

העשרה 

Sphere on Spiral Stairs

העשרה

הכשרת מורים

bottom of page