top of page

דף תלמידים

פיתוח משחקים עם גיים מייקר

חומרי הלימוד מפותחים ומותאמים במיוחד לילדי ישראל.

הם כוללים, חוברות דיגיטלית, אתגרים וסרטוני הדרכה.

הכוכבים הצהובים מסמנים את רמת מורכבות פיתוח המשחק כאשר כוכב אחד הוא הרמה הנמוכה.

1. חוברות דיגיטאליות להכרות

2. חוברות דיגיטאליות מפורטות

5. חוברות דיגיטאליות עם הסבר מתומצת

חומרי לימוד בגיים מייקר

אתגרים

אתגרים הם הוראות פיתוח של משחקים קצרים. האתגרים מביאים להבנה מעמיקה.

משאבים להורדה

משאבים הם קבצי תמונה וצליל שניתנים להורדה למחשב ולשימוש במשחקים

תכנון משחק

מסמך תכנון להורדה. המסמך הוא ב-word ועוזר בחשיבה על המשחק לפני הפיתוח

bottom of page