top of page

דף מורים

פיתוח משחקים עם גיים מייקר

מורים נכבדים ברוכים הבאים. 

בדף זה חומרי הוראה ל-3 תוכניות שונות מהן על המורה לבחור תוכנית אחת אותה ילמד:

1. תוכנית הוראה למתחילים המיועדת לתלמידים הלומדים לראשונה עם גיים מייקר. בתוכנית זו מתמקדים בפיתוח הדרגתי של משחק אחד בסגנון "חדר בריחה".

2. תוכנית הוראה למתחלים המיועדת לתלמידים הלומדים לראשונה עם גיים מייקר. בתוכנית זו חשיפה לתכנות מגוון ויצירה של משחקים רבים.

3. תוכנית הוראה למתקדמים המיועדת לתלמידים אשר סיימו את התוכנית למתחילים

 

​​חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

מידע למורה

Scissor and Sellotape

פתרונות לחוברות

החוברות חושפות את התלמיד למגוון יכולות של גיים מייקר.

עבור המורה ישנם קבצי gm81, אשר מציגים את הפתרון לחוברות.

מדריך למורה

בחוברת/סרטון מסבירים על תוכנית הלימוד ועל החומרים שעומדים לרשות המורה והתלמיד באתר UINGAME. בנוסף ישנם פתרונות לאתגרים.

פרקי הוראה לתלמידים מתחילים
(תוכנית לתלמידים שלראשונה לומדים גיים מייקר)
בתוכנית זו יוצרים משחק אחד מרכזי בסגנון "חדר בריחה"

beginner.png
escape room.png

פרק ג'

דמות הגיבור

פרק ב'

חדרים

פרק א'

הכרות

תוצרים לדוגמה

דוגמאות לפרויקטים שיצרו תלמידים

סילבוס

תוכנית ההוראה

"חדר בריחה"

פרק ה'

פרויקט גמר

פרק ד'

מעברי חדרים

פרקי הוראה לתלמידים מתחילים
(תוכנית לתלמידים שלראשונה לומדים גיים מייקר)
בתוכנית זו יוצרים משחקים רבים

beginner.png

פרק ג'

תנועה

פרק ב'

עקרונות תכנות

פרק א'

הכרת הסביבה

סילבוס

תוכנית ההוראה למתחילים

פרק ה'

פרויקט גמר

פרק ד'

עיצוב

פרקי הוראה לתלמידים מתקדמים
(תוכנית לתלמידים שסיימו את אחת מהתוכניות למתחילים)

advanced.png

פרק ג'

תנועה מתקדמת

פרק ב'

יצירת אוביקטים דינמית

פרק א'

מבוך

סילבוס

תוכנית ההוראה  למתקדמים

פרק ו'

פרויקט גמר

פרק ה'

ספורט

פרק ד'

קרבות והתמדה

bottom of page