top of page
Desk and Chair

דף מורים

חדשנות ויזמות

ברוכים הבאים.

בדף זה חומרי ההוראה.

חומרי הלמידה עבור התלמידים נמצאים בדף התלמידים.

תוכנית הוראה

Back to School

הסברים למורה על התכנים

חדשנות ויזמות

פרקי הוראה

מרעיון למוצר

יוזמים סרט

פרק א'

ניתוח יוזמה עסקית

המיניונים

העשרה

הכרת זום

פרק ב'

העשרה

U IN WOW

פרק ד'

פרויקט - יוזמים המצאה

פרק ג'

המצאות ויזמים

bottom of page