top of page

אתגרים בסקרץ' - נושאים מתקדמים
כפילים, פרוצדורות, רשימות
ואתגרים רב תחומיים מתקדמים - חלק 1

אתגר 1 - יוצר יהלומים

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שלדמות היהלום נוצרים כפילים

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור דמות אחת במשחק

 2. יש לתכנת בעזרת לולאת לעולמים, כך שבכל 2 שניות יופיע כפיל לדמות

 3. לאחר שיופיע הכפיל, הוא יגלוש במשך שנייה לכיוון אקראי

 4. לאחר שיופיע הכפיל, הוא ישנה את צבעו לצבע אקראי     

 5. רמז: יש להשתמש בבלוק של יצירת כפיל בתוך הלולאה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "יהלום"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

 

אתגר 2 - פרוצדורת קפיצה

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהכדור קופץ במקומות אקראיים ומשנה את צבעו

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור במשחק דמות אחת

 2. יש לתכנת פרוצדורת קפיצה

 3. הפרוצדורה תדאג לבחור צבע לכדורסל, לזוז למקום אקראי ולקפוץ במקום (למעלה ואז למטה)

 4. פרוצדורת הקפיצה תופעל מתוך לולאת לעולמים

 5. רמז: יש להשתמש ב-"צור לבנה" ליצירת הפרוצדורה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "קפיצה"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

 

אתגר 3 - רשימת חיות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש לרשום שמות של חיות

 3. ניתן לראות שכל חיה שרשמת תתווסף לרשימת החיות

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת במשחק דמות אחת

 2. יש ליצור רשימה

 3. יש להשתמש במנגנון "שאלה" ותשובה" כדי לקבל מהמשתמש את השמות

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "רשימת חיות"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

 

 

 

אתגר 4 - הטלת קוביה

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדמות מבקשת מהשחקן לרשום מספר

 3. לאחר הכנסת המספר, מוטלת הקוביה הוירטואלית מספר פעמים כמספר ההטלות שביקשת

 4. תוך כדי ההטלות נספרים מספר הפעמים שכל פאה התקבלה ותוצאות אלה מוצגות למשתמש במונים

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. רמז: יש להשתמש ב-6 משתנים, משתנה לכל מונה של פאה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "הטלת קובייה"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 5 - רשימת אותיות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש לשחק עם המקשים A,B,C,D,E,0,3,9

 3. יש להתנסות עם המקשים ולראות מה קורה

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת משחק דומה

 2. ​במשחק תהיה דמות אחת בלבד

 3. יש ליצור רשימה לפי ההוראות הבאות:

 • מקשי האותיות יוסיפו את האותיות לרשימה

 • מקש 0 יאפס את הרשימה

 • מקש 3 ימחק את האות C

 • מקש 9 יבדוק האם האות C נמצאת ברשימה או לא ומודיע הודעה מתאימה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "רשימת אותיות"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

לאתגרים נוספים...

bottom of page