top of page

אתגרים בסקרץ' - אתגרי תנאים חלק 1

אתגר 1 - נגיעה באדום

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהבלון הכחול עולה למעלה וכאשר הוא נוגע בקו האדום הוא קופץ לתחתית המסך

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת במשחק דמות אחת

 2. דמות הבלון תזוז כלפי מעלה ללא הפסקה

 3. כאשר הבלון יגע בצבע אדום הוא יקפוץ לתחתית המסך

 4. רמזים:

 • יש להשתמש בבלוק "לעולמים" ובבלוק "אם... אז..."

 • יש להשתמש בחיישן הבודק נגיעה בצבע אדום

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. גרום לבלון לקפוץ למקום אקראי לאחר נגיעה באדום

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "נגיעה באדום"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 2 - באיזה חלק אני

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש לשחק בעזרת חצי המקלדת ומקש רווח

 3. ניתן לראות שבלחיצה על מקש רווח, הדמות מציגה בועית דיבור עם הודעה על המיקום שלה - מעל המרכז או מתחת למרכז.

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. יש לתכנת במשחק דמות אחת

 3. רמזים:

 • יש להשתמש בבלוק לולאת לעולמים

 • יש להשתמש בבלוק תנאי "אם... אז...אחרת..."

 • יש להשתמש בבלוק כחול בשם "מיקום על ציר Y"

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "באיזה חלק אני"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 3 - משתנה סופר נגיעות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהבלון הכחול עולה למעלה וכאשר הוא נוגע בקו האדום הוא קופץ לתחתית המסך

 3. בכל נגיעה בקו האדום עולה באחד מונה הנגיעות

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. יש לתכנת כך שדמות הבלון תזוז כלפי מעלה ללא הפסקה

 3. כאשר הבלון יגע בצבע אדום, הוא יקפוץ לתחתית המסך

 4. כאשר הבלון יגע בצבע אדום, יעלה באחד מונה הנגיעות

 5. רמז:

 • יש ליצור משתנה לדמות הבלון בלבד

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. יש להוסיף למשחק בלון נוסף בצבע אחר אשר מתנהג כמו הבלון האדום

 2. כל בלון יזוז במהירות אחרת

 3. לכל בלון יהיה משתנה משלו המונה את מספר הנגיעות

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "סופר נגיעות"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 4 - תנאים - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. השחקן מתבקש לענות על השאלה שהוצגה ולכתוב את התשובה במקום המתאים

 3. לאחר ההתנסות יש לעבור לשלב הבא ולשפר את המשחק

 

שלב 2 - הנחיות שיפור

 1. ​יש לתכנת את המשחק כך שבלחיצה על הדמות היא תשאל שאלת חשבון ותחכה לתשובה

 2. לאחר שיקליד השחקן את תשובתו תאמר לו הדמות אם השיב נכון או טעה

 3. רמז: יש להיעזר בבלוקים הבאים ובבלוקים נוספים לפי הצורך

 

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

תנאים 4 REMIX.JPG
אתגר 5 - האם באמצע

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש לשחק בעזרת חצי המקלדת ומקש רווח

 3. ניתן לראות שבלחיצה על מקש רווח, הדמות מציגה בועית דיבור עם הודעה על המיקום שלה - באמצע או לא באמצע

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. במשחק תהיה דמות אחת

 3. הדמות תזוז עם חצי המקלדת

 4. בלחיצה על מקש רווח תתבצע בדיקה האם הדמות באמצע המסך ותופיע בועית בהתאם למיקום: 'אני באמצע' או 'אני לא באמצע'

 5. רמזים:

 • יש להיעזר באופרטור 'וגם'

 • אמצע פירושו שהמיקום בציר X הוא 0 וגם בציר Y המיקום הוא 0

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "האם באמצע"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

לאתגרים נוספים...

bottom of page