top of page

אתגרים בסקרץ' - לולאות חלק 1

אתגר 1 - תנועה אל...

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדמות תזוז לכיוון העכבר ותעקוב אחריו

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור דמות אחת במשחק

 2. הדמות תעקוב אחר סמן העכבר של השחקן

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. יש ליצור עוד דמות

 2. הדמות תזוז לכיוון סמן העכבר רק בהקלקה על העכבר

 

שלב 4 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "עקוב אחרי"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 2 - רוץ לעולמים

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהחתול רץ ימינה ושמאלה ללא הפסקה

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה למשחק משמאל

 2. במשחק תהיה דמות של חתול

 3. החתול ירוץ ימינה ושמאלה ללא הפסקה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "רוץ לעולמים"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 3 - מצייר במעגלים - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות שני דגים: דג אחד מצייר עיגול והשני לא

 

​שלב 2 - שיפור הפרויקט

 1. יש לתכנת את הדג השני כך שיצייר עיגול (כמו הדג המצייר)

 2. על הדג לצייר כל פעם בצבע אחר

 3. רמזים:

 • יש להוסיף רק בלוקים ירוקים מקטגוריית "עט"

 • אין צורך בבלוקים אחרים

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

אתגר 4 - מכושפת עד רווח

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות את דמות המכשפה מסתובבת במעגלים ללא הפסקה

 3. יש ללחוץ על מקש רווח כדי לעצור את המכשפה

 

​שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. רמז: יש להשתמש בלולאת תנאי

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "מכושפת עד רווח"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 5 - מסירות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות שהדמויות מתמסרות בכדור

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק ובו כדור שנע בין 3 דמויות

 2. בכל פעם שהכדור יגיע לדמות אחת הוא ימשיך מיד לדמות הבאה. כך ינוע הכדור בין הדמויות לעולמים.

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "מסירות"

 2. יש לתכנת את הדמויות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

לאתגרים נוספים...

bottom of page