top of page

אתגרים בסקרץ' - תנועה חלק 1

אתגר 1 - זז כל הזמן לצדדים - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדג זז לצדדים והצוללן לא

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את המשחק כך שהצוללן גם יזוז לצדדים כמו הדג

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. יש להוסיף דמות נוספת שתזוז מעלה ומטה ללא הפסקה

 

שלב 4 - כניסה לפרויקט

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

 

 

 

אתגר 2 - זז כל הזמן במעגלים - REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. ש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהדג זז במעגלים והצוללן לא

 

​שלב 2 - הנחיות לשיפור

 1. יש לתכנת את המשחק כך שהצוללן גם יזוז במעגלים כמו הדג

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. יש להוסיף דמות נוספת שתזוז במעגלים ללא הפסקה

 

שלב 4 - כניסה 

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

אתגר 3 - תנועה על פי חצים

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהחתול יזוז לפי כיווני החיצים שהשחקן ילחץ

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

יש לתכנת את המשחק כך:

 1. במשחק תהיה דמות אחת

 2. השחקן ישלוט על תנועת הדמות בעזרת מקשי החצים, לדוגמא אם נלחץ על מקש חץ למעלה, תזוז הדמות כלפי מעלה

 

שלב 3 - שיפור למתקדמים

 1. הוסף עוד דמות והזז אותה עם מקשי WASD

 

שלב 4- יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "תנועה לפי חצים"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 4 - כולם לפינה

 

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש רווח

 3. ניתן לראות שכל הדמויות זזות לאחת הפינות ונעצרות שם

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת את המשחק כך שיהיו 4 דמויות

 2. כל דמות תמוקם בפינת מסך אחרת

 3. בלחיצה על מקש רווח על הדמויות לגלוש לאחת הפינות ולעצור שם

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "כולם לפינה"

 2. יש לתכנת את המשחק לפי ההנחיות שבתיאור

אתגר 5 - רוץ לעולמים

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות שהחתול רץ ימינה ושמאלה ללא הפסקה

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת שבמשחק תהיה דמות אחת של חתול

 2. על החתול לרוץ ימינה ושמאלה ללא הפסקה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "רוץ"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

לאתגרים נוספים...

bottom of page