top of page

אתגרים בסקרץ' בנושא: מסרים חלק 1

אתגר 1 - האו מיאו REMIX

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק ואז לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות שהדמויות "מדברות" ביניהן 

 

שלב 2 - הנחיות לשיפור​​​

 1. במשחק לעריכה ניתן לראות בועיות דיבור שגויות

 2. תקנו את המשחק לעריכה כך שהחתול יאמר 'מיאו' והכלב יאמר 'האו'

 3. רמז: בתסריטים כבר משולבים העברת מסר והצגת בועיות דיבור

 

שלב 3 - כניסה

 1. יש להיכנס לפרויקט בלחיצה על הכפתור הבא ולבצע את השיפור הנדרש

אתגר 2 - אברא כדברא

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק ואז לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות שהדמויות "מדברות" ביניהן

 

שלב 2 - תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. במשחק יהיו שתי דמויות של קוסמים

 3. בלחיצה על מקש רווח, תציג דמות אחת בועית עם המילה 'אברא' במשך 2 שניות

 4. מיד לאחר מכן ישלח מסר

 5. כאשר הדמות השנייה תקבל את המסר, היא תציג בועית עם המילה 'כדברא'

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרוייקט חדש בשם "אברא כדברא"

 2. יש לתכנת את הדמויות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 3 - כולם לאמצע לפי הסדר

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק ואז לחיצה על מקש רווח

 2. ניתן לראות שהדמויות נעות למרכז המסך בזו אחר זו

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור 4 דמויות, כל אחת תמוקם בפינת מסך אחרת

 2. על הדמויות לנוע למרכז המסך זו אחר זו לאחר הפעלת המשחק עם מקש רווח

 3. רק כאשר דמות אחת תגיע למרכז, תתחיל תנועת הדמות הבאה בתור

 4. הדמות שתגיע למרכז תשלח מסר שסיימה את הגלישה שלה

 5. זו שאחריה בתור תתחיל לגלוש כאשר היא מקבלת את המסר

 6. באופן דומה יתר הדמויות ינועו למרכז זו אחר זו

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "כולם לאמצע"

 2. יש לתכנת את המשחק לפי ההנחיות שבתיאור

אתגר 4 - המפתח של השפירית

סיפור רקע-

השפירית איבדה את המפתח לכן הדרקון בא לעזרתה ויוצא לחפש אותו. כאשר הוא מוצא את המפתח הוא קורא לשפירית שמיד באה אל המפתח שלה.

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. בעזרת חצי המקלדת יש להוביל את הדינוזאור אל המפתח

 3. ראה מה השפירית עושה כשהדינוזאור מגיע אל המפתח

 

שלב 2- תיאור המשחק

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. השחקן ישלוט על תנועת הדינוזאור עם מקשי החצים

 3. המפתח ישדר מסר כאשר הוא יגע בדינוזאור

 4. כאשר השפירית תקבל את המסר, היא תנוע לכיוון המפתח

 5. בלחיצה על הדגל נאתחל את המשחק והדמויות יעברו למקום קבוע במסך ואילו המפתח יעבור למקום אקראי

 6. אפשר להיעזר בבלוקים הבאים המהווים את כל הבלוקים של דמות המפתח

 

 

 

 

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרוייקט חדש בשם "השפירית והמפתח"

 2. יש לתכנת את המשחק לפי ההנחיות שבתיאור

e3-7 blocks.png
אתגר 5 - 2 קוביות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק ואז לחיצה על כפתור ROLL

 2. ניתן לראות שהקוביות מקבלות מספר אקראי

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. יש ליצור 3 דמויות: 2 קוביות ו-כפתור ROLL

 3. יש ליצור 6 תלבושות לכל קוביה

 4. יש להשתמש במסרים

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "קוביות"

 2. יש לתכנת את המשחק לפי ההנחיות שבתיאור

 

לאתגרים נוספים...

bottom of page