top of page

אתגרים בסקרץ' בנושא: משתנים חלק 1

אתגר 1 - סופר לחיצות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. יש ללחוץ על מקש רווח שוב ושוב

 3. ניתן לראות שבכל לחיצה, הפרפר קופץ למקום אקראי ומונה הנקודות עולה בהתאם

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק זהה למשחק הפרפר

 2. במשחק תהיה דמות אחת

 3. יש להשתמש ברמזים הבאים:

 • ​יש ליצור משתנה חדש שסופר את הניקוד

 • יש לאתחל את המשתנה בתחילת המשחק ל-0

 • בכל לחיצה על מקש רווח יש להגדיל את ערך המשתנה ב-1

 

​שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "סופר לחיצות"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגרים בסקרץ' - משתנים

אתגר 2 - ספירה עד 60

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות דמות שסופרת, המספרים מופיעים בבועית דיבור.

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת כך שתהיה דמות אחת במשחק

 2. הדמות תספור ותציג את המספרים בבועית דיבור

 3. הדמות תתחיל לספור מ-1 ועד 60 ואחר כך תפסיק

 4. כל מספר יוצג במשך שנייה

 5. בין בועית לבועית תהיה המתנה של 2 שניות                  רמז: יש להיעזר בבלוקים הבאים:

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרויקט חדש בשם "ספירה עד 60"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 3 - סופרת לפני השינה

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות את דמות הלמה סופרת עד 100

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש ליצור משחק דומה

 2. יש להשתמש ברמזים הבאים:

 • יש להשתמש בלולאה מבוקרת עד 100

 • יש להשתמש במשתנה שערכו עולה ב-1 בכל פעולת לולאה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקראץ וליצור פרוייקט חדש בשם "סופרת לפני השינה"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 4 - משחק ספירה איזוגי

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. ניתן לראות דמות שסופרת מספרים אי זוגיים, המספרים מוצגים בבועית דיבור

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת כך שבמשחק תהיה דמות אחת

 2. הדמות תציג רק מספרים אי-זוגיים בבועית דיבור

 3. כל מספר יוצג למשך שנייה

 4. בין בועית לבועית תהיה המתנה של 2 שניות

 5. הספירה תתבצע לעולמים

 6. רמז: יש להשתמש במשתנה

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרוייקט חדש בשם "ספירה אי-זוגי"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

אתגר 5 - סופר הקלקות

שלב 1 - התנסות

 1. יש להפעיל את המשחק הבא על ידי לחיצה על הדגל הירוק

 2. על השחקן להקליד את שמו וללחוץ על ה-V הכחול

 3. יש להקליק על הפרפר ולראות מה קורה

 

שלב 2- תיאור המשחק הנדרש

 1. יש לתכנת כך שבמשחק תהיה דמות אחת של פרפר

 2. בתחילת המשחק הפרפר מבקש לדעת את שם השחקן

 3. לאחר שהשחקן רושם את שמו, השם מוצג במשתנה

 4. לאחר מכן הפרפר קופץ למקום אקראי כל 2 שניות

 5. כל הקלקה על הפרפר מעלה את משתנה ההקלקות ב-1

 6. רמז: במשחק דמות אחת ו-2 משתנים

 

שלב 3 - יצירת הפרויקט

 1. יש להיכנס לסקרץ' וליצור פרוייקט חדש בשם "סופר הקלקות"

 2. יש לתכנת את הדמות לפי ההנחיות שבתיאור המשחק

לאתגרים נוספים...

bottom of page